Οικονομική αναλάμπουσα LED

Το κύκλωμα αυτό
μετατρέπει μια κοινή δίοδο LED σε αναλάμπουσα
χαμηλής κατανάλωσης με ρυθμιζόμενη συχνότητα
αναλαμπών, κατάλληλη για την ένδειξη λειτουργίας συσκευών που τροφοδοτούνται από
μπαταρία, ακόμα και σαν ψευδοσυναγερμό για τα
αυτοκίνητα.

led-g.gif (5451 bytes)

To FET Τ1 και το
διπολικό τρανζίστορ PNP Τ2 σχηματίζουν έναν
ταλαντωτή του οποίου η συχνότητα λειτουργίας
μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 1Hz και 10Hz μέσο του
ποντεσιομέτρου Ρ1. Ο χρόνος κατά τον οποίο
φωτοβολεί η LED είναι περίπου 5ms και έτσι μπορεί να
οδηγηθεί από σχετικά υψηλό ρεύμα ώστε να δώσει
μια ισχυρή και εύκολα ορατή αναλαμπή μικρής
διάρκειας της αγωγιμότητας (0,5% στο 1Hz και 5% στα
10Hz), η μέση κατανάλωση ρεύματος είναι αρκετά
μικρή και κυμαίνεται μεταξύ 0,1mA και 1mA από μια
τάση τροφοδοσίας 12V.

/images/24/uploads/allimg/100128/095140O60-1.gif (14327 bytes)

Το κύκλωμα μπορεί
να εργασθεί με τάσεις τροφοδοσία μεταξύ 6V και 25V.
Τα εξαρτήματα R6 και Τ3 μπορούν να παραλειφθούν
με ταυτόχρονη γεφύρωση των σημείων Α και Β αν το
κύκλωμα περιορίζεται για ένδειξη λειτουργίας
κάποιας συσκευής. Αν το κύκλωμα πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί σαν ψευδοσυναγερμός αυτοκινήτου
τότε ενεργοποιοήται με το άνοιγμα του διακόπτη Sκ
μέσο του οποίου το τρανζίστορ Τ3 οδηγείται σε
κατάσταση αγωγιμότητας και επιτρέπει την
τροφοδοσία της συσκευής .

/images/24/uploads/allimg/100128/ledflash1.gif (29402 bytes)

CLICK ON THE IMAGE FOR THE LARGER.

THE BOARDS:

/images/24/uploads/allimg/100128/0951404303-2.gif (21564 bytes)(1)

/images/24/uploads/allimg/100128/ledflashneg.gif (17637 bytes)(2)
/images/24/uploads/allimg/100128/ledflashok.gif (17988 bytes)(3)

1.Τοποθέτηση των υλικών
πάνω στην πλακέτα.
2.Αρνητική πλακέτα.

3.Κανονική πλακέτα.

ΤΑ ΥΛΙΚΑ

R1 = 4 ΜOhm
D1 = Red Led 5mm

R2,6 = 10 ΜOhm
T1 = BS170

R3 = 470 Ohm
T2 = BC560B

R4 = 10 ΚOhm
T3 = BC516

Ρ5 = 680 KOhm
K1 = τριπλή επαφή

P1 = 5 MOhm
στήριξης.(κλέμα)

C1 = 22n

C2 = 220n

Comments are closed.